Sep
17
動動手指做公益 分享就拿H幣

12 條留言2015/08/25~2015/12/31

0914-11.png

【活動內容】                                                                                                                                                                            

   ★ 即日起每「分享」一則「善耕365公益媒合平台」的「Blog文章」「志工活動」訊息,就能獲得5枚H幣哦!

【活動流程】                                                                                                                                                                            

分享拿5H幣  步驟1:請先到「善耕365公益媒合平台」,加入會員哦!『註冊新會員

分享拿5H幣  步驟2:點選「志工活動」「善耕Blog」進入瀏覽任何一篇志工活動或Blog文章,將其分享至FB 個人臉書動態時報
                                 上,記得要選公開喲!

                    分享完成後,就可以立即獲得5H幣喲!  >> >>什麼是H幣?

【活動資格】                                                                                                                                                                            
     只要您是「善耕365公益媒合平台」會員及擁有FaceBook帳號就可!

【活動期間】                                                                                                                                                                            
   即日起開始!

【注意事項】                                                                                                                                                                            
      1.此分享所送之H幣將於您完成FB分享後,立即轉入您善耕365公益媒合平台會員帳號中。
      2.此分享所送之H幣有效期為60天 (含加給當天開始計算之)請儘早使用,逾期恕無法使用。 >>相關H幣操作說明『H幣兌換說明』
      3.分享所發送之H幣若兌換後退貨則系統自動扣除,將不退還活動之H幣亦不再補發。善耕365網站有權決定終止及變更H幣活動
        贈送辦法及使用方式的權利。
      4.善耕365網站保留或變更解釋本活動之權利。

活動留言

image
劉 千慈 2016年04月22日 18:46

我有使用H幣兌換商品,請問都是免費的嗎?

image
善耕 365 2015年12月24日 18:18

如何分享? 1. 點進善耕Blog的任一篇文章,分享的按鈕會出現在文章的左上角。 2. 點進首頁的任一活動,分享的按鈕會出現在活動右上角我要報名下方「分享活動拿5H幣」

image
許 沛玲 2015年10月14日 10:53

請問怎麼分享才有H幣?因為我點入過"善耕Blog",並無可以直接點分享的,我點選進入後轉po網址,也無H幣...所以想問要怎麼做才會有?(因為我要帶兩個小孩無法直接去做志工)

image
王 琳 2015年09月28日 18:44

我分享了但是H幣沒增加:(

12
來留言吧
輸入留言內容
發文留言